کمپرسور باد

لایت کیور

رادیوگرافی

ساکشن

یونیت

اینسترومنت

تجهیزات تصویر برداری

اتوکلاو

تجهیزات جانبی

پاراوان و روتور

تجهیزات جراحی

تجهیزات اندو

جرمگیر